Za Střekova do Litoměřic

TIP NA VÝLET

cca 30 km | https://mapy.cz/s/2Mdcb

Relativně náročná trasa bez lidí (možná to bylo počasím), většinou kamenité cesty v lese, furt nahoru a dolů. Cestou není skoro žádná voda, je tu pár potůčků, ale tam spíš voda není než je. Pro dvounožce – na trase mezi Ústím a Hlinnou není žádná občerstvovací stanice.

Za tip z facebooku moc děkujeme Martin Rumas Runkas.